مراسم شیرخوارگان حسینی هر سال در دهه اول محرم برگزار می شود. مراسم شیرخوارگان حسینی در اولین جمعه ماه محرم برگزار می شود. 

عکاس : فاطمه عموزاد

در نخستین جمعه از ماه محرم ۱۴۴۳ هجری قمری، تعداد محدودی از مادران همراه با فرزندان خود در همایش شیرخوارگان حسینی در امامزاده صالح (ع) شرکت کردند.