عکسی از روز خوب سارا منجزی پور و دوستانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سارا منجزی پور و دوستانش در رستوران هستند.سارا منجزی پور و دوستانش یک روز خوب داشتند.سارا منجزی پور و دوستانش صمیمی هستند.