عکسی از سیاوش‌ خیرابی با تیپ رسمی که رسمی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سیاوش‌ خیرابی با تیپ رسمی کت و شلوار است.سیاوش‌ خیرابی با تیپ رسمی و عینک آفتابی است.سیاوش‌ خیرابی با تیپ رسمی و پیراهن آبی است.