عکسی از اسکوتر سواری سیروان خسروی در یک پارک که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.اسکوتر سواری سیروان خسروی در یک روز تابستانی است.اسکوتر سواری سیروان خسروی با عینک آفتابی است.اسکوتر سواری سیروان خسروی در پارک است.