عکسی از تیپ متفاوت سیروان خسروی که در غروبی زیبا در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت سیروان خسروی با عینک است.تیپ متفاوت سیروان خسروی با کاپشن است.تیپ متفاوت سیروان خسروی با تی شرت مشکی است.