عکسی از توله گربه های مهراب قاسم خانی که تازه متولد شده اند که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گربه های مهراب قاسم خانی به تازگی بچه دار شده اند.گربه های مهراب قاسم خانی 6تا توله زاییده اند.گربه های مهراب قاسم خانی بامزه هستند.