عکسی از دورهمی‌ سیاوش خیرابی با دوستان بازیگرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.سیاوش خیرابی با دوستان خو صمیمی است.سیاوش خیرابی با دوستان بازیگر خود است.سیاوش خیرابی با دوستان دوستداشتنی اش است.