عید قربان مبارک امام رضا همیشه بخشنده ست و مهمان نواز و باز هم طلبید. با دوستان در صحنی که برام همیشه انرژی داره.