عکسی از یوسف تیموری و حمید لولایی در یک برنامه تلویزیونی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.یوسف تیموری و حمید لولایی در زیر آسمان شهر همبازی بودند.یوسف تیموری و حمید لولایی پس از سالها در کنار هم هستند.یوسف تیموری و حمید لولایی در یک برنامه هستند.