حمید لولایی در زیر آسمان شهر نقش پدر یوسف تیموری را بازی میکرد.