عکسی از مهدی پاکدل مدل شد در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.مهدی پاکدل مدل مشهوری است.مهدی پاکدل مدل لباس است.مهدی پاکدل مدل یک برند شده است.