عکسی از مدل شدن مهدی پاکدل که با استایل رسمی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.مدل شدن مهدی پاکدل با کت و شلوار رسمی.مدل شدن مهدی پاکدل برای یک برند لباس.مدل شدن مهدی پاکدل ا موهای جو گندمی.