عکسی از رویا میرعلمی و دوستانش در پشت صحنه که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.رویا میرعلمی و دوستانش از بازیگران 021 هستند.رویا میرعلمی و دوستانش با لباس مشکی هستند.رویا میرعلمی و دوستانش در کنار هم هستند.