به گزارش پارس نیوز، رویا میرعلمی با انتشار این عکس نوشت: 
با امیر رفیقِ سالیانم که بسیار با معرفت است و خیلی زیاد بازیگر و بسیارتر حرفه ای و با اخلاق
تمرین نمایش تراس

AndroidOnlineNewsImage (5)