عکسی از سیگار کشیدن مهران رنجبر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سیگار کشیدن مهران رنجبر در کنار دریاست.سیگار کشیدن مهران رنجبر با کلاه است.سیگار کشیدن مهران رنجبر با عینک آفتابی است.