عکسی از حمید فرخ نژاد و پدرش که به مناسبت اولین سال درگذشت پدرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.حمید فرخ نژاد و پدرش در کنار هم هستند.حمید فرخ نژاد و پدرش در یک مراسم هستند.حمید فرخ نژاد و پدرش با تیپ رسمی هستند.