عکسی از جواد عزتی و بچه های خورشید که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سلفی جواد عزتی و بچه های خورشید.جواد عزتی و بچه های خورشید در ماشین هستند.جواد عزتی و بچه های خورشید خوشحال هستند.