عکسی از کیش گردی های مهدی ماهانی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.کیش گردی های مهدی ماهانی با لباس مشکی است.کیش گردی های مهدی ماهانی با کلاه است.کیش گردی های مهدی ماهانی با عینک آفتابی است