عکسی از مدل مو متفاوت علیرضا طلیسچی که از یکی از کنسرتهایش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مدل مو متفاوت علیرضا طلیسچی کوتاه است.مدل مو متفاوت علیرضا طلیسچی در کنسرت است.مدل مو متفاوت علیرضا طلیسچی جدید است.