عکسی از علی ضیا در ماشینش که به تازگی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی ضیا در ماشینش با لباس سفید است.علی ضیا در ماشینش کمربند ایمنی بسته است.علی ضیا در ماشینش عینک آفتابی زده است.