عکسی که عادل فردوسی پور با علی کریمی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عادل فردوسی پور در زمین فوتبال است.عادل فردوسی پور با لباس فوتبالیست.عادل فردوسی پور در کنار دوستانش است.