البته علاقه داشتیم همان اول کار دولت جدید، آقای عادل فردوسی پور به برنامه «نود» برگردد اما با تاخیر مواجه شد.»

عادل فردوسی پور از سال ٧٨ تا ٩٧ به اجرای برنامه «نود» که محبوب ترین و پربیینده ترین برنامه فوتبالی تاریخ تلویزیون است پرداخت و پس از ١٩ سال از اجرای آن کنار گذاشته شد!