عکسی از گوشی علیرضا طلیسچی که به تازگی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. گوشی علیرضا طلیسچی قاب قرمز دارد. گوشی علیرضا طلیسچی خارجی است. گوشی علیرضا طلیسچی گرانقیمت است.