کرونا رامبد جوان و بستری شدنش باعث پایان اجباری برنامه خندوانه شد.کرونا رامبد جوان اورا راهی بیمارستان کرد.کرونا رامبد جوان شدید است.کرونا رامبد جوان پس زدن دو دوز واکسن است.