لیندا کیانی با انتشار این عکس نوشت: آقای فرهادی پیروزی برازنده ی شماست...