عکسی از حدیثه تهرانی با دوستش با استایل جدیدشان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس حدیثه تهرانی با دوستش در آینه است.عکس حدیثه تهرانی با دوستش با موبایل است.حدیثه تهرانی با دوستش صمیمی است.