عکسی از کودکی رضا صادقی با لباسی بامزه که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.کودکی رضا صادقی با مزه است.