عکسی از امیر غفارمنش در زمین فوتبال که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.امیر غفارمنش با دستکش دروازه بانی.امیر غفارمنش با لباس فوتبالی.امیر غفارمنش در تیم فوتبال هنرمندان.