عکسی از امیر غفارمنش و پسرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.امیر غفارمنش و پسرش در آغوش هم هستند.امیر غفارمنش و پسرش در حیاط هستند.امیر غفارمنش و پسرش شبیه هم هستند.