عکسی از تیپ متفاوت امیرحسین آرمان که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت امیرحسین آرمان با ماسک است.تیپ متفاوت امیرحسین آرمان با کلاه است.تیپ متفاوت امیرحسین آرمان در آسانسور است.