عکسی از تیپ باشگاهی امیرحسین آرمان که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ باشگاهی امیرحسین آرمان با تی شرت سفید است.تیپ باشگاهی امیرحسین آرمان در کنار دوستش است.تیپ باشگاهی امیرحسین آرمان با لباس ورزشی است.