پیکر آزاده نامداری پس از اقامه نماز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا و در جوار مرحومه صدیقه کیانفر به خاک سپرده شد.

قبر آزاده نامداری