بر اساس این قانون، در اقدامی برای جلوگیری از پیشگیری از سیگاری شدن نوجوانان، سن قانونی سیگار کشیدن به مرور زمان افزایش می‌یابد به طوری که افرادی که بعد از سال ۲۰۰۸ متولد شده باشد، هرگز نمی‌توانند  سیگار  بخرد.

همچنین بر اساس این  قانون  لازم است سطح نیکوتین در محصولات تنباکو کاهش یابد و تعداد فروشگاه هایی که قادر به فروش این محصولات هستن،د کاهش یابند.

هدف از این قانون ایجاد نسلی عاری از دود است. این در حالی است که منتقدان با بیان اینکه سیگارهای الکترونیکی مشمول این قانون نیستند، این نگرانی را عنوان کردند که قانون یاد شده تنها موجب افزایش استفاده از سیگارهای   الکترونیک  و تهیه سیگار از بازار سیاه می شود. 

دکتر عایشه ورال  وزیر بهداشت  نیوزلند گفت: در کنار سیاست‌هایی که برای اجرایی شدن این قانون اعمال می شود، اقدامات عملی حمایتی برای سیگاری‌ها نیز در اولویت قرار دارد. جلوگیری از شروع سیگار کشیدن  افراد و کمک به  ترک سیگار  افرادی که سیگار می کشند  به این معنی است که ما هر دو سر این طیف را  پوشش  می دهیم.

وی افزود: می دانیم که ترک عادت سیگار کشیدن واقعاً سخت است و برخی از افرادی که سیگار می کشند به طور قابل درک به حمایت زیادی نیاز دارند که منجر به تأثیرگذاری این تغییرات شود.

این برنامه همچنین تفاوت فاحش در تعداد سیگاری ها را بر اساس سطح  درآمد  و قومیت تایید می کند. به همین دلیل تمرکز ویژه‌ بر کاهش تعداد مغازه هایی فروش محصولات دود زا در مناطق کم‌درآمد که تراکم بیشتری را در خود جای داده اند، خواهد بود.

بر اساس آمار منتشر شده  در روزنامه گاردین، در سال ۲۰۱۸ میزان مصرف روزانه سیگار در نیوزیلند به ۱۱.۶ درصد کاهش یافته است. 

 

منبع: زنهار