خواسته زنان کابل از طالبان در اجتماعی مطرح شد. تامین حقوق زنان خواسته زنان کابل از طالبان است. خواسته زنان کابل از طالبان غیر منطقی نیست. طالبان هنوز در خصوص خواسته زنان کابل از طالبان واکنشی نشان نداد.

به گزارش منیبان، کابل پایتخت افغانستان امروز جمعه شاهد تظاهرات شماری از زنان بود که با شعارهای "حذف زنان مساوی با حذف انسان"  و همچنین زنان باید از حق تحصیل، کار و آزادی  برخوردار باشند به اجتماع پرداختند. این تظاهرکنندگان تاکید داشتند زنان باید از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند و در دولت آینده نیز بطور مساوی با مردان سهم داشته باشند.

این زنان از گروه طالبان خواستند که آنها را نیز در  کابینه حکومت جدید شریک کنند و  به تمام حقوق آنها  از جمله آزادی بیان، تحصیل و کار در تمامی عرصه‌ها باید احترام گذاشته شود.

 

روز گذشته نیز شماری از زنان در هرات افغانستان با راه‌ اندازی گردهمایی اعتراضی از طالبان خواستند که به حق کار و تحصیل زنان احترام بگذارند.

 

در این حال گزارش های تائید نشده حاکی از آن است که بزودی کابینه دولت جدید افغانستان به رهبری طالبان تشکیل و اعلام می شود اما گمانه زنی برای سران کابینه متفاوت است.

رسانه های غربی امروز جمعه اعلام کردند که رهبری دولت طالبان را ملاعبدالغنی برادر برعهده خواهد داشت؛ در حالی که روز گذشته برخی منابع داخلی افغانستان به نقل از یکی از سخنگویان طالبان اعلام کرده بود که ملا هبت الله رهبری آینده دولت طالبان را برعهده خواهد داشت و ملابرادر رئیس اجرایی وی خواهد بود.