طالبان اعلام کرد جنگ در افغانستان تمام شده است. طالبان چند وقتیست که در حال تصرف شهرهای افغانستان بود. با تصرف کابل بدست طالبان اشرف غنی از افغانستان خارج شد.


تصویری از حضور طالبان در دفتر اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان را می بینید.

 

photo_2021-08-15_22-15-24