مکرون رئیس‌جمهور فرانسه به عراق سفر کرد. مکرون برای حضور در نشست منطقه‌ای حمایت از عراق به بغداد رفت. مکرون به برخی مناطق دیدنی عراق رفت.