دهکده جهانی واکسیناسیون کرونا را آغاز کرد. جهان با واکسیناسیون کرونا به زندگی عادی بر می گردد. برخی کشور ها واکسیناسیون کرونا را با تولیدات داخلی خود انجام دادند. ایران از جمله کشورهای موفق در تولید واکسن برای واکسیناسیون کرونا ست.


به گزارش جام جم آنلاین ، نقشه ای که در انتهای این مطلب می بینید گویای وضعیت واکسیناسیون در جهان است. این نقشه در برگیرنده شش رنگ است که همگی از طیف آبی هستند؛ از کمرنگ تا پررنگ.

نقاط بسیار کمرنگ نشان دهنده این است که در این نواحی از هر 100 نفر بین 0 تا 33 نفر واکسینه شده اند. ایران در این دسته قرار میگیرد. بر اساس اطلاعات مندرج بر روی این نقشه در ایران تا امروز به ازای هر 100 نفر 23.69 نفر واکسینه شده اند.

هر چقدر طیف آبی پررنگ تر شود تعداد افراد واکسینه شده در همان منطقه هم بیشتر است. گرینلند، آمریکا، کانادا، اروگوئه، شیلی، برخی از کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین ترکیه، چین، مغولستان و کامبوج و ... چنین وضعیتی دارند.

واکسن در جهان چگونه پیش می رود؟ (+نقشه جهانی واکسیناسیون)