« شاه محمود قریشی » وزیر امور خارجه پاکستان اظهار داشت: اگر اوضاع در افغانستان بدتر شود، اسکان بیشتر پناهجویان افغان امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی افزود: در سایه ورود پناهجویان، عناصر و گروه‌هایی نیز ممکن است برای آسیب رساندن به پاکستان وارد کشور شوند.

وی با اشاره به جلسه شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای در تاجیکستان یادآور شد: من می خواهم درباره اوضاع افغانستان با کشورهای مهم منطقه رایزنی کنم و در همین راستا، اوضاع افغانستان با همتای تاجیک خود به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.

به گفته قریشی، با وزرای امور خارجه ازبکستان، قزاقستان و افغانستان نیز دیدار و همچنین انتظار می رود با وزرای خارجه روسیه و چین نیز دیدار کنم.

وی گفت: راهبرد نهایی و اجماع پس از مشورت با این کشورهای مهم اتخاذ خواهد شد. پاکستان مسئولیت های خود را به خوبی انجام داده و بهبود اوضاع در افغانستان به نفع همه خواهد بود.

به گفته قریشی، اگر اوضاع در افغانستان خراب شود، همه تحت تأثیر قرار می گیرند. اگر روند صلح در افغانستان تخریب شود، همسایگان بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرند. با وجود منابع محدود، ما به خدمات‌رسانی به آوارگان افغان را ادامه داده‌ایم.

وزیر امور خارجه پاکستان تصریح کرد: پناهندگان افغان می خواهند به کشورشان بازگردند ولی دشمنان پاکستان می توانند تحت عنوان پناهنده، وارد پاکستان شوند.