سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل غرب آسیا تحولات اخیر افغانستان را تحلیل کرد: مدتی است افغانستان دست‌خوش درگیری و تحول شده است که حضور آمریکا تأثیر بسزایی در این مسئله دارد. حضور آمریکا در افغانستان باعث پلیدی‌ها و پلشتی‌های فراوان شد. به‌طور مثال تولید مواد مخدر را به ۱۵ برابر افزایش داد و گروه‌های تروریستی متعددی در افغانستان ایجاد شد. همین کشور را از توسعه بازداشت. از طرف دیگر آمریکا نتوانست قول‌هایش در مورد مسائل حاکمیتی و تشکیل دولت در افغانستان را عملیاتی کند و هیچ کمکی انجام دهد.
وی افزود: شرایط امروز آمریکایی‌ها که به‌اصطلاح با یک شوی سیاسی همراه است، نشان می‌دهد در حال خروج از افغانستان هستند. اما در واقعیت امر این‌طور نیست و آمریکایی‌ها به دنبال  کمیت به‌جای کیفیت هستند و این امر باعث شد که تحولات اخیر در افغانستان رخ دهد.
صدرالحسینی تصریح کرد: بنابراین هم حضور آمریکایی‌ها و هم خروج غیرمسئولانه آن‌ها باعث اتفاقات اخیر برای مردم این کشور شد و امروز شاهد دردسرهای گوناگون در افغانستان ازجمله در حوزه حاکمیتی و حتی اجتماعی هستیم.
کارشناس مسائل غرب آسیا ادامه داد: آمریکایی‌ها علیرغم قول‌هایی که به دولت اشرف غنی برای حمایت در مقابل طالبان داده بودند تا بتواند کشور را اداره کند، پس از گفت‌وگوهایی که آمریکا از دو سال قبل با طالبان انجام داد حضورش روزبه‌روز کاهش‌یافته و حمایت‌های آن‌ها از دولت قانونی موردحمایت خودشان در افغانستان رو به کاهش است.
او گفت: نتیجه این اقدامات آمریکا اکنون قابل‌مشاهده است. افغانستان را به وضعیت کنونی دچار کرده‌اند و به نظر می‌رسد تنفر ملت افغانستان از آمریکایی‌ها چند برابر شده است. متأسفانه آمریکا نیز نسبت به سرنوشت حال و آینده مردم این سرزمین هیچ موضعی اتخاذ نمی‌کند.
 آمریکا به دنبال نقشه جدید تنش در منطقه است
تحلیلگر مسائل منطقه اشاره کرد: به نظر می‌رسد آمریکا به دنبال یک نقشه جدید در افغانستان است. اما نه‌فقط برای گسترش تنش به جمهوری اسلامی ایران بلکه برای تمام همسایگان افغانستان، ازجمله چین و کشورهای آسیای میانه. قصد او بی‌دولتی، نابسامانی، تشکیل گروه‌های تروریستی نامشخص و بدون سر، ایجاد ناملایمات اجتماعی و به هم ریختن قوانین موجود در افغانستان است و آمریکایی‌ها در تمام این موارد مقصر اصلی هستند و نقش اساسی دارند.
صدرالحسینی در انتها می‌گوید: البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار دهیم که توانمندی‌های جمهوری اسلامی برای حفاظت از مرزهای خود موضوعی نیست که کسی در آن شک داشته باشد. کشورهای منطقه و سایر کشورهای دنیا شکی در این موضوع ندارند و می‌دانند اگر کوچک‌ترین ناامنی در مرزهای ایران رخ دهد، جمهوری اسلامی تحمل نمی‌کند و واکنش سریع و به‌موقع انجام خواهد داد.