طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا ، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۶۶۰ هزار و ۳۴۱ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۶۵ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۵۳ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۳ هزار و ۱۸۵ نفری در یک روز به تعداد ۳ میلیون و ۴۳۱ هزار و ۷۲۸ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۴۴ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۷۹۰ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۳ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۳۲۴ نفر (۲۸ هزار و ۵۴۱ نفر)

۲. هند ۲۵ میلیون و ۷۷۱ هزار و ۴۰۵ نفر (۲۷۶ هزار و ۲۶۱ نفر)

۳. برزیل ۱۵ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۱۹۱ نفر (۷۹ هزار و ۷۰۶ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۹۱۷ هزار و ۳۹۷ نفر (۱۹ هزار و ۵۰ نفر)

۵. ترکیه ۵ میلیون و ۱۵۱ هزار و ۳۸ نفر (۱۱ هزار و ۵۵۳ نفر)

۶. روسیه ۴ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۶۷۶ نفر (۷ هزار و ۹۲۰ نفر)

۷. بریتانیا ۴ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۵۲۷ نفر (۲ هزار و ۶۹۶ نفر)

۸. ایتالیا ۴ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۵۲۵ نفر (۵ هزار و ۵۰۶ نفر)

۹. آلمان ۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۷۷ نفر (۱۱ هزار و ۸۸۱ نفر)

۱۰. اسپانیا ۳ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۹۲۸ نفر (۶ هزار و ۸۰ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۲۰۴ نفر مبتلا و ۱۲ هزار و ۷۸۹ مبتلا جدید چهاردهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۶۰۱ هزار و ۹۴۹ نفر (۶۳۶ نفر)

۲. برزیل ۴۴۱ هزار و ۸۶۴ نفر (۲ هزار و ۴۸۵ نفر)

۳. هند ۲۸۷ هزار و ۱۵۶ نفر (۳ هزار و ۸۸۰ نفر)

۴. مکزیک ۲۲۰ هزار و ۷۴۶ نفر (۲۵۷ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۶۹۴ نفر (۳ نفر)

۶. ایتالیا ۱۲۴ هزار و ۶۴۶ نفر (۱۴۹ نفر)

۷. روسیه ۱۱۶ هزار و ۹۶۵ نفر (۳۹۰ نفر)

۸. فرانسه ۱۰۸ هزار و ۱۸۱ نفر (۱۴۱ نفر)

۹. آلمان ۸۷ هزار و ۴۰۵ نفر (۲۵۷ نفر)

۱۰-. کلمبیا ۸۲ هزار و ۷۴۳ نفر (۴۵۲ نفر)

ایران در این فهرست با ۷۷ هزار و ۷۶۵ نفر فوتی و ۲۳۳ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.