آویخای ادرعی سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین از توان نظامی بالایی رخوردار است.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت: حماس زرادخانه ای موشکی را بنا کرده که می تواند به هر جایی از اسرائیل برسد.

آویخای ادرعی مدعی شد: همچنان کارهای زیادی باید انجام دهیم تا به حماس بفهمانیم که ما مقابل حملات آن سستی نخواهیم کرد.

گروه های مقاومت فلسطین روزانه مناطق مختلف سرزمین های اشغالی و شهرک های صهیونیست نشین را با صدها موشک و راکت هدف قرار می دهند.

گروه های مقاومت در نبرد اخیر و برای اولین بار در سال های مقاومت در برابر رزیم صهیونیستی، تل آویو به عنوان مرکز این رژیم را موشکباران کرده اند.

رژیم صهیونیستی با وجود تجهیزات و تسلیحات به اصطلاح مدرن خود اما بنابر گزارش ها در مقابل حملات موشکی مقاومت درمانده است.