بی بی سی در خبری فوری اعلام کرد که کشتی «اور گیون» که با گیر کردن در کانال سوئز رفت و آمد در این آب راه مهم بین المللی را دچار وقفه کرده بود، آزاد شده و شروع به حرکت کرده است. 

کشتی اِوِر گیوِن روز سه شنبه از پهلو در این کانال که یکی از شلوغ ترین مسیرهای تجاری جهان است گیر کرد. بیش از ۳۰۰ کشتی در دو طرف نقطه‌ای که مسدود شده منتظر عبور هستند. بعضی کشتی‌ها مجبور شده اند با دور زدن آفریقا به مقصد برسند.

تا اواخر روز جمعه کشتی‌های لایروبی بیش از ۲۰ هزار تن ماسه را از اطراف دماغه کشتی، که عمیقاً در کرانه‌های کانال فرو روفته، جابجا کردند.