حدود 400 شهروند یونانی روز یکشنبه با تجمع در میدان «سینتاگما» در برابر پارلمان این کشور، اعتراض خود را به قوانین اعمال شده به دلیل شیوع ویروس کرونا ابراز داشتند.

تظاهرات کنندگان بنر بزرگی را حمل می‌کردند که در آن ماسک را به پوزه بند تشبیه کرده و از مردم می‌خواستند که به زندگی قبلی بازگردند.

برخی از تظاهرات کنندگان نیز پرچم‌های یونان را در دست داشته و برخی نیز شعارهای ملی سر می‌دادند.

درگیری میان معترضان و پلیس زمانی روی داد که به سوی نیروهای امنیتی چیزهایی پرتاب شد و افسران پلیس نیز در پاسخ، اقدام به شلیک گاز اشک آور کردند.

در این درگیری چند نفر دستگیر شده و یک زن نیز مجروح وبه بیمارستان منتقل شد.

یونان چند ماه است که قوانین سخت گیرانه‌ای برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اعمال کرده است. کسانی که در یونان از ماسک استفاده نکنند با جریمه 300 یورویی مواجه خواهند شد.