«رشید مرداف» وزیر امور خارجه ترکمنستان به صورت ویدئو کنفرانس با «آرمیدا سالسیا آلیش آخبان» دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) دیدار کرد.

در این نشست به تشدید همکاری بین ترکمنستان و کمیسیون همکاری اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قاره آسیا و اقیانوسیه در زمینه‌ انرژی، تجارت، حمل و نقل، آمار، مهاجرت، کاهش خطر بلایا و سایر موارد اشاره شد.

مرداف بر تعهد ترکمنستان برای اجرای دستور کار توسعه پایدار سازمان ملل متحد تا سال 2030 تاکید  و اظهار کرد: توسعه پایدار بستری برای مشارکت با سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی از جمله کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل است.

 وزیر خارجه از ابتکارات طرف ترکمن برای گسترش همکاری با کمیسیون، به ویژه در مورد موضوعات اقتصادی و زیست محیطی مشترک در کشورهای آسیای مرکزی و همسایگان خبر داد.

طرفین پیامدهای بیماری همه گیر و غلبه بر آنها را مورد بررسی قرار دادند و همچنین در مورد مشکل دریای آرال و اقدامات مشترک با در نظر گرفتن قرارداد جهانی برای مهاجرت ایمن ، منظم و قانونی بحث کردند.

در این نشست راه‌های افزایش همکاری در بستر کمیسیون در زمینه تجارت به ویژه در مورد ساده‌سازی روش‌ها و تبادل داده‌ها برای دستیابی به تجارت بدون بروکراسی، که می‌تواند منجر به افزایش قابل توجه حجم صادرات شود، نیز تشریح شد.