جوزپ بورل ،  نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی امروز اظهار امیدواری کرد که آژانس دارویی اروپا بتواند واکسن « اسپوتنیک V» روسیه علیه ویروس کرونا را تأیید کند.

وی همچنین اظهار داشت: «من به روسیه برای دستیابی به این موفقیت تبریک می‌گویم و این خبر خوبی برای کل بشریت است زیرا این بدان معنی است که ما ابزارهای بیشتری برای مقابله با بیماری همه گیر خواهیم داشت. من از گزارش علمی منتشر شده در مجله معتبر لنست خوشحالم و اکنون امیدوارم آژانس دارویی اروپا اروپا بتواند کارایی واکسن را تأیید کند تا در کشورهای اروپایی نیز مورد استفاده قرار گیرد».

نماینده عالی اتحادیه اروپا ادامه داد: با توجه به کمبود واکسن کرونا، تایید واکسن اسپوتنیک V، خبر خوبی برای اروپا خواهد بود.