آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن اعلام کرد تنها سیاستمدارانی از آمریکا که از لحاظ عقلی سالم نیستند ایده آغاز جنگ هسته‌ای با روسیه را مطرح می‌کنند.

سفیر روسیه با لحنی طعنه‌آمیز در این باره گفت: من بر این باورم که چنین ایده‌ای به ذهن برخی سیاستمدارانی می‌رسد که [از لحاظ عقلی] ناسالم هستند.

آناتولی آنتونوف همچنین اعلام کرد که معاهده استارت نو روسیه با ایالات متحده بر میزان بازرسی‌های نظاتی میان دو کشور تأثیرگذار نخواهد بود.