جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به وجود نابرابری و بی عدالتی عمیق در این کشور اذعان کرد.

جوبایدن در مراسم امضای بخشنامه ای در مورد اصلاح رویکرد نژادپرستانه در آمریکا گفت: باید با نژادپرستی و دیدگاه برتری نژاد سفید مقابله کنیم؛ اکنون زمان عمل فرا رسیده است.

رئیس جمهور آمریکا افزود: آمریکا به شدت با نابرابری و بی عدالتی روبه‌رو است. بخشنامه ای را صادر کردم که برابری در تمام مؤسسات فدرالی را تقویت می کند.

بایدن تصریح کرد: دولت باید دیدگاه خود در مورد برابری نژادی را تغییر دهد؛ فقط اصلاحات جنایی برای این مسئله کافی نیست. به دستگاه های حکومتی دستور دادم تا برای مقابله با انزجار طلبی از خارجی‌ها و جنایت های ناشی از آن تلاش کند.

وی افزود: مرگ جورج فلوید ده ها میلیون آمریکایی را هوشیار کرد و نگاه بسیاری را تغییر داد. آمریکایی های با اصالت آفریقایی و آمریکایی لاتین بیشتر از همه از تبعیض رنج می برند. باید با نژادپرستی در کشورمان مقابله و برابری را برقرار کنیم.

جو بایدن گفت: باید به امکان داشتن موفقیت برای همه و اینکه موفقیت برخی به معنای شکست دیگری نیست، ایمان بیاوریم. آمریکا نیازمند اصلاح سیستم عدالتی خود است. به وزارت دادگستری دستور داده ام تا با تعصب و نژادپرستی مقابله کند.

رئیس جمهور آمریکا در پایان بخشنامه ای را امضا کرد تا طبق آن برابری در مؤسسات فدرالی تقویت و ساختار نظام زندان ها و بازداشتگاه ها در این کشور اصلاح شود.