طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلا به ویروس کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۷۳۶ هزار و ۶۸۰ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تا کنون به ۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۷ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۳ هزار و ۴۱۱ نفری در یک روز به تعداد یک میلیون و ۸۲۵ هزار و ۷۰۹ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۵۹ میلیون و ۳۲۱ هزار و ۹۰۸ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۲۰ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶۵۴ نفر (۲۲۸ هزار و ۴۱۳ نفر)

۲. هند ۱۰ میلیون و ۲۸۶ هزار و ۳۲۹ نفر (۱۹ هزار و ۴۶ نفر)

۳. برزیل هفت میلیون و ۶۷۵ هزار و ۹۷۳ نفر (۵۶ هزار و سه نفر)

۴. روسیه سه میلیون و ۱۵۸ هزار و ۲۹۷ نفر (۲۷ هزار و ۷۴۷ نفر)

۵. فرانسه دو میلیون و ۶۲۰ هزار و ۴۲۵ نفر (۱۹ هزار و ۲۹۷ نفر)

۶. بریتانیا دو میلیون و ۴۴۸ هزار و ۷۸۰ نفر (۵۵ هزار و ۸۹۲ نفر)

۷. ترکیه دو میلیون و ۲۰۸ هزار و ۶۵۲ نفر (۱۴ هزار و ۳۸۰ نفر)

۸. ایتالیا دو میلیون و ۱۰۷ هزار و ۱۶۶ نفر (۲۳ هزار و ۴۷۷ نفر)

۹. اسپانیا یک میلیون و ۹۳۶ هزار و ۷۱۸ نفر (۱۵ هزار و ۶۰۳ نفر)

۱۰. آلمان یک میلیون و ۷۴۳ هزار و ۴۷۸ نفر (۲۳ هزار و ۳۰۵ نفر)

گفتنی است ایران در این فهرست با یک میلیون و ۲۲۵ هزار و ۱۴۲ نفر مبتلا و شش هزار و ۳۹۰ مبتلا جدید در جایگاه پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان قرار دارد.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۵۴ هزار و ۲۱۵ نفر (سه هزار و ۴۳۸ نفر)

۲. برزیل ۱۹۴ هزار ۹۷۶ نفر (هزار و ۳۶ نفر)

۳. هند ۱۴۹ هزار و ۱۸ نفر (۲۴۴ نفر)

۴. مکزیک ۱۲۵ هزار و ۸۰۷ نفر (۹۱۰ نفر)

۵. ایتالیا ۷۴ هزار و ۱۵۹ نفر (۵۵۵ نفر)

۶. بریتانیا ۷۳ هزار و ۵۱۲ نفر (۹۶۴ نفر)

۷. فرانسه ۶۴ هزار و ۶۳۲ نفر (۲۵۱ نفر)

۸. روسیه ۵۷ هزار و ۱۹ نفر (۵۹۳ نفر)

۹. ایران ۵۵ هزار و ۲۲۳ نفر (۱۲۸ نفر)

۱۰. اسپانیا ۵۰ هزار و ۸۳۷ نفر (۱۴۸ نفر)