رئیس جمهور تونس امروز جمعه با صدور تصمیمی، وضعیت اضطراری در سراسر این کشور را برای مدت ۶ ماه از ۲۶ دسامبر تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱تمدید کرد.

مطابق بیانیه ریاست جمهوری تونس، «قیس سعید» رئیس جمهور این کشور تصمیم گرفت که وضعیت اضطراری را برای مدت شش ماه از ۲۶ دسامبر ۲۰۲۰ تا ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱ در سراسر کشور تمدید کند.

پیش از این، تونس در ۲۵ نوامبر گذشته، حالت فوق العاده را برای یک ماه تمدید کرد.

حالت فوق العاده برای اولین بار در اواخر سال ۲۰۱۵ در پی یک حادثه تروریستی و هدف گرفته شدن اتوبوس حامل نیروهای گارد ریاست جمهوری در مرکز تونس، اعلام شد.

افراد مسلح به اتوبوس حامل نیروهای گارد ریاست جمهوری در پایتخت این کشور حمله کردند و 12 نفر از آنان را به قتل رساندند.

 قانون اساسی تونس به مقام‌های این کشور اجازه می‌دهد در صورتی که احساس کنند نظم عمومی کشور در خطر است در بخشی از این کشور یا در همه مناطق آن حالت فوق العاده اعلام کنند.

در قوانین مربوط به حالت فوق العاده، صدور دستور اقامت اجباری برای برخی افراد، امکان ممانعت از برگزاری تجمع‌ها و اعتصاب‌ها، منع رفت و آمد و بازرسی مناطق مختلف در شب و روز آمده است.