فعال مخالف سعودی که بیش از سه سال در زندان رژیم آل سعود به سر می‌برد به دلیل شکنجه نیمی از بینایی و شنوایی خود را از دست داده است.

عبدالله العوده، پسر سلمان العوده فعال مخالف سعودی که از مدت‌ها پیش در زندان به سر می‌برد‌ در حساب کاربری توئیتر خود خبر داد پدرش هدف شکنجه قرار گرفته و از حق درمان محروم است و پزشک زندان خبر داده که او تقریبا نیمی از شنوایی و بینایی خود را از دست داده است، اما همچنان می‌خواهند او را شکنجه دهند.

در این توئیت آمده است سلمان العوده از ابتدای بازداشت که بیشتر از سه سال از آن می‌گذرد در انفرادی به سر می‌برد.